http://www.thaigov.go.th/th/program1.html
 
 

 
 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"จังหวัดสะอาด\" ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 54 
 
แผนรณรงค์ \"แยกก่อนทิ้ง\" จังหวัดอุทัยธานี (หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุทัยธานีทุกส่วน) [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 57 
 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 12/61 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 67 
 
ตรวจสอบข้อมูลหอกระจายในความรับผิดชอบของ อปท. (่ด่วนที่สุด) [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 94 
 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผุ้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2562 (ด่วนที่สุด) [ 23 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
 
มาตรการด้านงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาตร์ชาติและแผนแม่บท [ 23 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas ประจำปี 2562 [ 23 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 25 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 960
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ย. 2553
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง หมู่ที่ 2 ต.สะแกกรัง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี
โทรศัพท์ : 056-514-523 โทรสาร : 056-514-523
จำนวนผู้เข้าชม 2,048,267 เริ่มนับ 30 พ.ย. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player